Vergoedingen

Helaas kunt u niet in aanmerkingen komen voor een vergoeding.

Ik heb hiervoor gekozen, omdat brancheverenigingen en ziektekostenverzekeringen steeds hogere aansluitkosten en andere eisen stellen. En de klanten krijgen steeds minder profijt hiervan.

Ik moest kiezen of mijn behandeltarieven flink laten stijgen of de tarieven redelijk stabiel houden, klanten kunnen behouden en hierdoor ook voor mij zelf kosten besparen. 

Zeker in een tijd als deze en met mijn zorgachtergrond wil ik nog steeds bereikbaar zijn voor iedereen. Vele mensen kunnen niet meer uitgebreid verzekerd zijn en de verzekeringen vergoeden steeds minder.  Dit alles heeft mij doen besluiten niet meer aangesloten te zijn bij brancheverenigingen.