Pricacy Policy Praktijk/Salon

Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT IN DE PRAKTIJK EN IN DE SALON:

Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de behandelingen van Sigi's sport en lifestyle en sigi"s beautysalon  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een online afsprakenformulier op de website aan Sigi's sport en lifestyle en sigi's beautysalon verstrekt.

 

Sigi's sport en lifestyle en sigi's beautysalon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

 

Sigi's sport en Lifestyle en Sigi's beautysalon verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

WAAROM SIGI'S SPORT EN LIFESTYLE EN SIGI'S BEAUTYSALON GEGEVENS NODIG HEEFT:

Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen via de mail, sms, WhatsApp indien u telefonische onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon uw persoonsgegevens gebruiken om andere zorgverleners te informeren (uiteraard met en na uw toestemming) bij verwijzing naar een andere behandelaar. Indien uw behandelaar om andere redenen gebruik zou moeten maken van uw gegevens, zal om uw toestemming worden gevraagd.

HOE LANG SIGI'S SPORT EN LILFESTYLE EN SIGI'S BEAUTYSALON GEGEVENS BEWAARD:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

DELEN MET ANDEREN:

Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar

Email: SIGI@SPORTENLIFESTYLE.NL.

Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN:

Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen

Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al gebruikte systemen; en heeft zelf een geheimhouding eed afgelegd. Er worden back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten gemaakt.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meerdere informatie wenst over de beveiliging van door Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon op via Email: SIGI@SPORTENLIFESTYLE.NL

www.sigisportenlifestyle.nl en sigisbeautysalon.nl  is een website van Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon en Sigi's webshop.

Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon en Sigi's webshop is als volgt te bereiken:

De Bedrijvige Bij,
Lagendijk 1-3,

Unit B221
1541 KA Koog aan de Zaan
TELEFOONNUMMER: 06-42613015

Email: SIGI@SPORTENLIFESTYLE.NL

Kvk nr.: 52590755
BTW nr.: NL002128728B88