Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, maximaal binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de praktijk of de salon en de behandelende masseur of schoonheidsspecialiste. De Massagepraktijk en Het schoonheidsinstituut moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de massagepraktijk of schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie.